Nu må du også putte blød plast i hårdplast-beholderen

fffff
 

Er den her hård eller blød? Sortering af plastik har været til at blive forvirret over på et højere plan, og selv de højtuddannede, velinformerede og velmenende har ofte stået med et stykke plast i hånden og været total i tvivl om “er det nu et stykke, jeg kan slå knude på (=blød plast) eller kan jeg i virkeligheden tromme på det (=hård plast”)?

Men heldigvis er det nu slut med det, for siden 1. maj i år må vi putte blød plast i affaldsbeholderne til hård plast i Københavns Kommune. Nu behøver slikposerne, plastikindpakningen fra tulipanerne og filmen om broccolien ikke ende i restaffald og i sidste ende i forbrændingsanlægget til ingen verdens nytte.

Grunden til, at man ikke tidligere har kunne aflevere blød plast er, at der findes rigtig mange typer plastik, og det skal være sorteret hver for sig for, at det kan bruges i nye plastprodukter. Sorteringen sker på automatiske sorteringsanlæg, hvor plasten eftersorteres efter type. Hidtil har det været vanskeligt at få fx plastikposer eftersorteret for sig, men de pro­blemer er nu løst.
Læs også: Den store guide til affaldssortering.

Derfor kan man altså fremover aflevere blød og hård plast i samme beholder. Og det er der grund til at glæde sig over. Både for alle os, der indtil nu har bandet besværlig affaldssortering langt væk (og måske endda flere gange lukket øjnene og kastet alt i restaffald pga. kompleksiteten), og for alle os der bekymrer os bare en lille smule om udsigten til, at der i 2050 kan være lige så meget plastik i havene, som der er fisk.

plast-i-naturen

Så lad os alle straks komme i gang med at få al den plastik genanvendt. For 1 kilo genanvendt plast sparer klimaet for 4 kilo CO2-udledning. Det svarer til den mængde CO2, der udledes til miljøet, når et kraftværk afbrænder 30 kg kul. Så når du sorterer 1 kg plast og sender det til genanvendelse i stedet for at sende det til forbrænding, er du med til at begrænse klimaforandringerne.

I 2016 genbrugte københavnerne 1285 tons plastik – vi glæder os til at se, hvad det tal stiger til, nu hvor også blød plastik kan sendes til genbrug!

Altså er der al mulig grund til, at vi sørger for at såvel plastikken som andre ressourcer bliver genanvendt mest og bedst muligt.


Læs også: Den store guide til affaldssortering

Læs også: Farvel, mikro-plastik

Tibage til forsiden

Affaldssortering

Plastik er fx:
– Beholdere/dunke fra opvaske- og mildere rengøringsmidler og vaskemidler
– Plastikflasker uden pant
– Beholdere/bakker til opbevaring af mad – uden madrester
– Slikposer, plastikposer, plastindpakning
– Bobleplast
– Din gamle opvaskebalje

Nej tak til:
Der er undtagelser for en række ting, der er uhygiejnisk, giftigt eller sammensat med andre materialer.
– Alt, hvad der er uhygiejnisk. Din tand- toilet- og opvaskebørste skal til forbrændingen.
– PVC, som f. eks. gamle ringbind eller gummistøvler.
– Sammensatte produkter, der ikke kan skilles ad, som videobånd.
– Makeup-beholdere, malerspande og andre beholdere, hvis indhold kan indholde skadelige kemikalier (farligt affald).

Hvor rent skal det være?
Det skal være skrabet rent for madrester og drypfrit fra eventuelle olier eller lage. Skyl eventuelt madbeholdere i koldt vand eller i resten af opvaskevandet.


Tibage til forsiden

Scroll to Top